Rafineria Barauni
przesiewacz do węgla serwis do ssawki szkła

Rafineria Barauni znajduje się w stanie Bihar w Indiach i powstała przy współpracy ze Związkiem Radzieckim. Kiedyś rafineria ta była jedną z najbardziej liczących się w Azji i na świecie, obecnie jej pozycja na rynku jednak słabnie.

Rafineria Barauni przechodzi obecnie liczne modernizacje, aby poprawić wydajność oraz efektywność swojej działalności. Rafineria Barauni powstała w 1964 roku.

Od tamtego czasu była już wielokrotnie rozbudowywana oraz unowocześniana. Dzisiaj rafineria działa zgodnie z zasadami ekologicznymi, a jej zarządcy starają się, by w możliwie najmniejszym stopniu wpływała na środowisko.

Ropa z tejże rafinerii jest także ekologiczna i pozyskiwana zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami oraz standardami. Początkowo rafineria Barauni miała przetwarzać ropę naftową o niskiej zawartości siarki.

Jednak waz z powstawaniem kolejnych rafinerii, które zajmowały się właśnie tym segmentem, rafineria Barauni musiała poszerzyć swój zakres działania. Obecnie rafineria przetwarza już także ropę naftową o wysokiej zawartości siarki, aby dostosować się do potrzeb rynku.