www.krizzcode.com

Często niewłaściwie utożsamiamy platformę e-learningową z dostępem do wszystkich kursów. W praktyce zazwyczaj są to oddzielne elementy, zwłaszcza jeśli mowa o komercyjnych projektach.

Model biznesowy polega na tym, iż właściciel platformy e-learningowej pośredniczy pomiędzy uczniem a nauczycielem. Ten pierwszy chce zdobyć konkretną wiedzę i umiejętności, a ten drugi chce udostępnić ją szerokiemu gronu odbiorców.

Właściciel platformy edukacyjnej dba o reklamę, obsługę płatności i łatwy interfejs użytkownika, a także wszelkie aspekty techniczne. Nauczyciel za ustaloną kwotę udostępnia swoje materiały szkoleniowe.

Uczeń opłacając konkretny kurs ma dostęp tylko i wyłącznie do niego, a nie do innych kursów znajdujących się na platformie. Właściciel portalu e-learningowego zarabia na prowizji z dokonywanych transakcji.

To właśnie on czuwa nad tym, aby zgromadzone materiały były wartościowe i nie zawierały błędów merytorycznych. W jego interesie jest to, aby dostęp do platformy był możliwie prosty.