http://swiatbhp.com.pl/artykuly-bhp/bezpieczenstwo-ruchu.html

Gdzie student uczy się najwięcej? Czy na pewno podczas wykładów i ćwiczeń? A może dużo cenniejsze są praktyczne umiejętności zdobywane podczas praktyk i stażów? Na pytania te niełatwo odpowiedzieć. Jednak jedno jest pewne – kilka tygodni spędzonych w firmie pośród jej pracowników to doświadczenie co najmniej tak samo cenne, jak zdane egzaminy na uczelni.

Co za tym idzie, każda szkoła powinna przykładać dużą wagę do studenckich praktyk i staży. Zwłaszcza, gdy mowa o tak praktycznej instytucji jak szkoły finansowej i bankowe.

Praktyka lub staż stereotypowo polegają jedynie na parzeniu kawy i układaniu teczek w szafie. Zdarza się jednak, że firmy decydują się na zatrudnienie studentów do bardziej ambitnych celów.

www.gimsat.com.pl

Niejednokrotnie uczący się ma możliwość wykonywania takich samych zadań, jak osoby pracujące na stałe w danej firmie. Szkoła finansów i bankowości może Ci pomóc znaleźć właśnie takie wartościowe staże.

Oferta taka może być skierowana zarówno do studentów, jak i absolwentów.