Guwahati Refinery
maszyny budowlane serwis Poznań Wostal http://www.wostal.biz/ skup złomu i surowców wtórnych

Guwahati Rafineriy to rafineria ropy naftowej, która została założona w Noonmati w styczniu 1962 roku. Ta indyjska rafineria należy do sektora publicznego i jest zarządzana przez Indian Oil Corporation Limited. Rafineria powstała przy współpracy z Rumunią.

Co roku w Guwahati Refinery wydobywa się ponad milion ton ropy naftowej. Wystarcza to na zaspokojenie potrzeb energetycznych całych Indii. W rafinerii powstają produkty takie jak LPG, benzyna, nafta czy koks naftowy.

kariera.naukowe24.waw.pl

Od kilku lat Guwahati Refinery jest modernizowana, głównie z myślą o zmniejszeniu jej szkodliwego wpływu na środowisko. Właśnie z tego względu Indian Oil Corporation Limited zadecydował m.in.

o wprowadzeniu nowych urządzeń, jakie są wykorzystywane w wydobywaniu i przetwarzaniu ropy naftowej. Dzisiaj produkty ropopochodne z Guwahati Refinery cechują się bardzo niską zawartością siarki innych szkodliwych związków. W Guwahati Refinery znajdują się także urządzenia, które utylizują wszelkie uboczne produkty z procesu destylacji ropy naftowej, dzięki czemu rafineria maksymalnie zwiększa swoją przyjazność względem środowiska naturalnego.